fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Arbeidet med ordningen av Tinn Museums arkiv

For en stund tilbake dro arkivarene på NIA ned til Tinn Museum for å hente ut det gamle arkivet etter Rjukan og Tinn Museum. Arkivet skal nå ordnes og klargjøres for 100-års jubileet til museet. I denne og noen følgende tekster senere i år har vi valgt ut noen go´biter fra dette arbeidet.

Hvordan stifter man et museum? Stiftelsesprotokollen til Tinn Museum 

Når man starter en ny virksomhet, er det sedvanlig å ha et såkalt stiftelsesmøte eller et konstituerende møte og for Tinn Museum skjedde dette onsdagen 29. mars 1922. Men i motsetning til mange andre stiftelsesprotokoller har Tinn Museum også dokumentert møtevirksomheten til komiteen som jobbet fram mot stiftelsen av Tinn Museum. 

Allerede på det første komitemøtet foreslo den ivrige Ole Grønskar at man snarest skulle oppnevne en «interesseret mand som indsamler». Det skulle også kjøpes inn notatbøker til formålet. Komiteen var imidlertid ikke fulltallig ved dette første komitemøte som ble avholdt 26. juli 1921 – for ett hundre år siden, og man besluttet i stedet at hver bygd skulle undersøke «hvad der fandtes av gamle ting, bygninger osv.». Det ble ikke valgt noen formann for denne virksomheten, men Grønskar ble på dette møtet valgt til sekretær. 

Videre utover høsten foregikk det et stort dokumentasjonsarbeid der man lot «fotografere de gamle ting i Tinn som kunde ønskes bevart for museet». En representant fra Norsk Hydro meldte inn til komiteen at «det vilde være av interesse for Norsk Hydro at faa bevart en gaard i den skikkelse den var, da byen Rjukan blev bygget». Norsk Hydro var med andre ord behjelpelig fra et tidlig tidspunkt med å få bevart noen av byggene før industrireisinga i Rjukan.  

Man begynte utover høsten å forstå at dette arbeidet som nå ble lagt ned ville resultere i et museum. En notis ble derfor stilet til den lokale pressen. I denne notisen kommer det fram at det var Ole Grønskar som selv lanserte ideen under Vestfjorddalens Landbrukslags årsfest, 2. januar 1921. 

Det siste komitemøtet før det konstituerende møtet i mars 1922, ble avholdt 2. februar samme år. På dette møte ble det lagt planer for den kommende konstitueringen. Dersom konservatoren Rikard Berge ved Telemark Museum ikke kunne holde foredrag på denne dagen ville kommunesekretæren, H. H. Einung vise fram noen lysbilder av det nevnte dokumentasjonsarbeidet som ble foretatt på høsten. Dette var også det som kom til å skje under stiftelsesmøtet. Videre besluttet komiteen at dersom museet skulle bli til nytte for bygda, måtte det videre arbeidet deles inn i tre deler: 1) opprette et bygdemuseum, 2) opprette et kunstindustrimuseum og 3) opprette et historielag.  

Stiftelsesprotokollen vil bli det første arkivstykket som Norsk Industriarbeidermuseum skal publisere ut på digitalarkviet.no. Der kan du lese hvordan Tinn museum har utviklet seg fra 1922 og fram til 1979. 

Rjukan og Tinn Museums protokollbok

 

Du vil og like