fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Arbeidet med ordningen av Tinn Museums arkiv

For en stund tilbake dro arkivarene på NIA ned til Tinn Museum for å hente ut det gamle arkivet etter Rjukan og Tinn Museum. Arkivet skal nå ordnes og klargjøres for 100-års jubileet til museet. I denne og følgende tekster har vi valgt ut noen go´biter fra dette arbeidet.

Ole Grønskar – Museets initiativtaker. 

Man finner masse forskjellig når man skal ordne arkivet etter Tinn Museum. En dag dukket det opp en hel perm som nå har fått tittelen Ole Grønskars etterlatte papirer i katalogen til NIA. Men hva inneholder disse papirene?  

Ole Grønskar var en driftig mann, for han var ikke bare initiativtakeren til opprettelsen av Tinn Museum, han var også delaktig i lokalpolitikken og Tinn Museums første formann og sekretær. Disse dokumentene som er funnet er ikke en del av Tinn Museums virksomhet, men i stedet viser dette Grønskars allsidige virksomhet i mellomkrigstida og spesielt hans tilknytning til Vestfjorddalens bondelag og, seinere, bondepartiet.  

Grønskar var også manusforfatteren for skuespillet «Ulf Gylder» som ble satt opp i anledningen 100-jubileet for utvandrerne til Amerika. 

Arkivet er for tiden ikke digitalisert, men katalogen er tilgjengelig på denne siden: https://www.arkivportalen.no/entity/nb-NIA_arkiv1000000042734. 

Arkivet kan studeres på lesesalen til NIA. 

Du vil og like