fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

1932 – Festsang for kvinnelig ordførerkandidat

I anledning 8. mars er det grunn til å minne på at politisk kamp i egne kvinneorganisasjoner har et opphav i begynnelsen av forrige århundre, og hadde mange ulike, lokale utspring.

Forløperen til Arbeiderpartiets kvinneforening på Rjukan ble etablert i 1911, og var i mange tiår en av de viktige organisasjonene i det lokale partiet. Den 6. februar 1932 var foreningen samlet til generalforsamling og fest, og da var det allsang med egenkomponert tekst etter Pål sine høner. De borgerlige partiene hadde makta i kommunestyret fram til krigen og Ap vant først ordfører-posisjonen i 1946. Men forventningen i 1932 var nok at partiet snart skulle få regjere, og hvem burde da ha vervet? Jo sjølsagt «Ordførerhvervet en kvinne skal bære».

Sangen og mange andre dokumenter er bevart i arkivet etter Rjukan arbeidekvinnelag. Hele sangen kan du lese eller synge her:

Rjukan Arbeiderpartis Kvinneforening
Generalforsamling den 6/2
Mel. Paal sine høner.
 
Her er vi samlet til fest og til hygge
ingen maa føle sig ene og forlatt.
Fins det av missmod en eneste skygge
drukner vi den i et glass her i natt.
Hei, paa dig min ærede herre,
her er chansen, skynd dig nu berre.
Damer saa flotte og fine og fjonge,
kjerringa hjemme blir luft imot dem. 
 
En kvinneforening vi stiftet paa Rjukan,
den blev fra førstav en oplagt sukse.
Medlemsantallet det vokste saa strykan, 
det er nu noget vi alle kan se.
Nu er vi blitt mektig og store,
over alt vi kan føre ordet. 
Kvinnen i dag hun er født til aa seire
mannen maa gjøres til og til niks. 
 
Her i kommunen vi snart skal regjere, 
styre og stelle som selve vi vil.
Ordførerhvervet en kvinne skal bære.
Bryn skal faa katten naar vi slipper til.
Dalastøl og Kristian Hansen
de er begge traat utav dansen.
Andersen, Sund og Ambrosius Olsen
minnes i Tinnsoga – Bind nummer tre.
 
Til festen velkommen skal herrerne være,
for dem har vistrevet oss nesten ihel.
Vi er nu glad for at de gjør oss den ære,
aa komme aa ta sig en svingom ikveld.
Hei, paa dig min ærede herre
her er chansen, skynd dig nu berre
Damer saa flotte og fine og fjonge,
kjerringa hjemme blir luft imot dem.
Du vil og like