fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

18 millioner til byggingen av Tungtvannskjelleren på Vemork!

Stor jubel i NIA som retter en stor takk til partene som har fremforhandlet revidert nasjonalbudsjett for 2021!

«Dette er en nyhet av uvurderlig betydning for prosjektet og Norsk Industriarbeidermuseum», sier direktør Anna Hereid og Halvor Sælebakke som har byggherreansvaret for Tungtvannskjellerprosjektet på vegne av NIA.

Tungtvannskjelleren på Vemork er et kulturminne av nasjonal og internasjonal betydning, og inngår i fredningen av Vemork fra 2015, den var med andre ord fredet allerede før den ble funnet og gravd frem i den industriarkeologiske utgravningen som har funnet sted på Vemork mellom 2017 og 2019. Prosjektet har skapt et bredt politisk engasjement både lokalt, regionalt og nasjonalt, blant annet uttalte Bård Hoksrud, FrP, dette til Rjukan Arbeiderblad i dag: «Tungtvannskjelleren og alt det den representerer er en så sentral del av norsk historie at dette må vi være med å sikre.»

Museums- og sikringsbygget over ruinen av Tungtvannskjelleren har et totalbudsjett på 78 mnok og med dagens gledelige nyhet er prosjektet så godt som fullfinansiert. Museumsbygget og bevaringsbygget over ruinen av Tungtvannskjelleren har en total kostnadsramme på 76 mill. kroner og byggingen startet for fullt 5 august i 2020 med grunnsteinsnedleggelse av kulturminister Abid Raja.

«Det har vært og er en komplisert oppgave å prosjektere å gjennomføre byggingen av et sikrings og museumsbygg i de bratte bakkene på Vemork og budsjettet har blitt justert ved flere anledninger, noe som førte til at styret i NIA fattet beslutning om omfattende lånefinansiering for å sikre bevaring av ruinen. At vi har politikere i Norge som forstår viktigheten av å komme på banen og avhjelpe museets økonomiske handlingsrom når et av de mest sagnomsuste industribyggene i verden skal bevares er en stor trygghet og lover godt for feltets og museets videre utvikling», sier Anna Hereid.

Nå gleder vi oss til å kunne åpne det nye museumsbygget på Vemork våren og sommeren 2022!

Du vil og like