fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

1,2 millioner til forskningsprosjekt om deltidsarbeid

På vegne av Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie har NIA fått kr. 1 200 000,- til et forskningsprosjekt om deltidsarbeid. Ambisjonen er å bygge prosjektet opp til et nordisk prosjekt.

For å være relevante samfunnsaktører er det viktig at museene har fokus på aktuelle temaer og evner å se dem i et historisk perspektiv. Deltidsarbeid er et slikt tema. Utviklingen av deltidsarbeid er lite belyst i forskningen, og et slikt prosjekt kan derfor tilføre ny viktig kunnskap.

Prosjektet skal forske på samlingsrelevante cases om deltidsarbeid og undersøke dem i et historisk perspektiv. Målene med prosjektet er å skape ny kunnskap, formidle forskningsresultatene, samt styrke museumsnettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie og andre fagmiljø som arbeider med denne tematikken. Ambisjonen er å bygge dette opp til et nordisk prosjekt.

Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie består av museer og arkiv fra hele landet. Planen er å publisere resultatene i 2021. Les mer her.

Kontakt:
Gunhild Lurås, tlf: 908 42 750