fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

NIA vil dokumentere et lokalsamfunn i krise

Et samfunn i krise er et samfunn som må dokumenteres.  NIA tar sitt samfunnsoppdrag på alvor og retter en henstilling til alle innbyggerne i Øst-Telemark om å dokumentere de lokale endringene i området.  Hvilke samfunnsmessige endringer har kommet som følge av regjeringens restriksjoner? Hvordan påvirker dette våre liv og hvilke tanker gjør befolkningen seg om framtiden?

NIA har i disse dager publisert et kort spørreskjema som er tilgjengelig på nia.no. Her kan du svare på spørsmål knyttet til korona-krisen, og/eller sende inn bilder fra ditt nærmiljø og din hverdag. Dersom du kun ønsker å levere en av delene, enten bilde eller tekst, er det også mulig. Det er ingen krav om å svare på spørreundersøkelsen og det er også mulighet til å sende inn fritekst (din historie, dine tanker eller opplevelse av krisen) på e-post covid19@nia.no. Alle bidrag er gode bidrag, vi tar imot både positive og mindre positive historier. Museet vil ikke legge noen føringer på hvordan eller hva man skriver annet enn at vi ønsker å dokumentere hvordan befolkningen i regionen opplever den perioden verden står i nå. Kanskje dette også har åpnet opp andre mer positive sider, som for eksempel mer tid med familie, mer tid til turer i natur m.m.

Dokumentasjonen vil bli behandlet med alvor og underlagt strenge sikkerhetsrutiner knyttet til bevaring og tilgang. Dersom innsender ønsker det er det mulig å få det som man leverer til museet anonymisert.

Gå inn på skjemaet til høyre for å svare på tekst og/eller send inn bilder på skjemaet under. På spørreskjemaet er det tre bolker; Den første legger du inn navn, arbeid og yrke. Du må også bekrefte at du lar museet få bruke det innsendte materiale i ettertid. Del to er spørsmålene, fem spørsmål der du selv kan velge hvor mye du ønsker å skrive. Du kan også velge å kun svare på noen av spørsmålene, her står du helt fritt. Del tre gjelder kun dersom du skal sende inn bilder. Skriv inn hva du har fotografert, eventuelt navn på de avfotograferte, tid og sted. Du må også bekrefte at du har lov til å sende inn et bilde dersom du har fotografert en annen enn deg selv.

NIA er veldig takknemlig for alle bidrag, korte som lange, foto som tekst. Vi tar også gjerne i mot bidrag som tegninger (fra både barn og voksne om hvordan de oppfatter situasjonen), dikt, filmsnutter etc. Her er det kun fantasien som setter grenser. Bli med oss å dokumentere denne veldig spesielle tiden vi er inne i.

Tusen takk!

Her kan du laste opp vedlegg som bilder, video og annet: